VILLKOR OCH INFORMATION

VILLKOR

Betalning sker alltid i förskott två gånger per termin via fakturor som skickas till din e-post (var noga med att kolla er mail som ni angett till oss, ibland gömmer sig fakturorna i skräpposten). På er första faktura tillkommer en introduktionsavgift på 100 kr. Påminnelseavgiften är för närvarande 60 kr. Meddela oss om ni hellre vill betala för hela terminen på en gång istället.

När du/ditt barn har fått en plats i en grupp hos oss så startar ditt abonnemang enligt överenskommelse. Det går inte att pausa sin plats. Vill man hålla upp ett tag måste platsen sägas upp, och sedan får ni ansöka om en plats på nytt när ni vill börja igen.

Ditt abonnemang gäller löpande över terminerna och fortgår tills ni eller vi säger upp platsen.  Vill man börja igen efter att ha sagt upp sin plats betalar man en ny introduktionsavgift på 100 kr.

Vi strävar efter att ha en god trivsel där alla möter varandra med respekt. Om detta inte följs, erhåller vi oss rätten att säga upp ert abonnemang med omedelbar verkan.

Vill man avsluta sitt abonnemang, skall en uppsägning mailas till info@aleponnyranch.com senast en månad (30 dagar) innan nästkommande period startar. Kommer uppsägningen in senare, men innan periodens startdatum, debiteras man för 30 dagar in i perioden. Har datumet för den nya perioden passerat, räknas det som en påbörjad period. Det går inte att säga upp en pågående period. Det görs inga återbetalningar för en påbörjad period. 

Betalningsperioder

Period 1 HT 2023: ridning 7 augusti till 21 oktober (11 tillfällen). Betalas senast 28 juni.

Period 2 HT 2023: ridning 23 oktober till 23 december (9 tillfällen). Betalas senast 28 september.

Period 1 VT 2024: ridning 8 januari till 30 mars (12 tillfällen). Betalas senast 28 november, 2023.

Period 2 VT 2024: ridning 1 april till 29 juni (13 tillfällen). Betalas senast 27 februari. (Ridning alla dagar förutom midsommarafton, fredagselever debiteras för 12 tillfällen).

Priser vårterminen 2024 

30 minuter/vecka: 180 kr/lektion. Betalas i förskott för en period i taget. Gångra antalet tillfällen i betalperioden med 180 kr, för att få fram summan ni kommer att få faktura på.
45 minuter/vecka: 270 kr/ lektion. Betalas i förskott för en period i taget. Gångra antalet tillfällen i betalperioden med 270 kr, för att få fram summan ni kommer att få faktura på.
60 minuter/vecka: 360 kr/ lektion. Betalas i förskott för en period i taget. Gångra antalet tillfällen i betalperioden med 360 kr, för att få fram summan ni kommer att få faktura på.

Har ni fler ridtillfällen per vecka så får ni 20 % familje- och mängdrabatt på de billigaste lektionerna (förutsatt att fakturorna ska skickas till samma fakturamejladress). Har ni många ridtillfällen, kan ni få dela upp betalningen och betala per månad istället (samma uppsägningsregler gäller dock som för de som betalar per period).

Priserna kan komma att justeras vid termins- eller periodsbyten. 

Återbud lämnas så snart som möjligt till info@aleponnyranch. Skriv namn, dag och tid det gäller, samt om ni rider på shettis- eller ponnyridskolan. Genom att ni meddelar oss när ni inte kommer, kan vi planera in bonusvila för den häst som behöver.

Igenridning. Vi erbjuder inte längre igenridningar då det tar för mycket tid av lektionen och gör det svårt att tilldela hästarna till eleverna i gruppen. Vi uppskattar såklart att ni ändå meddelar oss om ni inte kommer, då det underlättar för vår planering av hästarnas schema.

Byta grupp. Gruppnivåerna på lektionerna ska hålla sig inom samma nivå – för att vi ska kunna sätta in nya elever som inte ridit innan, behöver vi göra plats i nybörjargrupperna. När ditt barn blir duktigare behöver den istället byta grupp.

Gör såhär:
• Prata först med din ridlärare och kolla om den tycker att det är dags att steppa upp en nivå.
• Fyll sedan i formuläret för gruppbyte på hemsidan.

Force majeure. Inställer ridskolan lektionen äger deltagaren rätt till kompensation i form av alternativ ridlektion eller återbetalning av avgifter enligt deltagarens val. Ridskolan ska i denna situation meddela deltagaren i god tid. Ställer ridskolan in verksamhet pga händelse utanför ridskolans kontroll – force majeure – sker ingen kontant återbetalning. Dessa extrema situationer kan t ex vara smitta/sjukdom bland hästarna, myndighetsbeslut, skada på anläggningen, eller annan händelse som ligger utom ridskolans kontroll och som inte skäligen kunnat förutses eller förebyggas. Ridskolan skall i dessa fall söka erbjuda ersättningsaktivitet såsom exempelvis teorilektion.

HUR DET GÅR TILL

  • Förberedelse. Hästarna är redan sadlade och klara när ni kommer till ridskolan. Föräldrar ansvarar för att deras barn bär lämplig skyddsutrustning. Hjälm och väst (i varierad kvalitet) finns att låna av oss, om ni inte har egen (kom i god tid så att ni hinner prova ut hjälm/väst innan uppropet). Bra med bekväma byxor och sko/stövel med liten klack (ca 1 cm).
  • Kom i tid! Se till att alltid vara på plats vid uppropet minst 5 minuter innan lektionen startar. Om ni är försenade kan ni tyvärr inte rida, då det tar mycket tid från de andra i gruppen om vi måste avbryta lektionen och hämta ut en till häst, osv.
  • Upprop. Instruktören ropar upp gruppen 5 minuter innan lektionen ska starta (ni ska vara klara och ha hjälm och väst på). Ni får då välja eller bli tilldelade en häst. Vänta med att gå in på ridbanan innan instruktören sagt så. Vi kör två ridskolor samtidigt. De lite större barnen som går på ponnyridskolan samlas precis vid ingången till ridhuset och har sitt upprop där. De mindre barnen (knattarna) som går på shettisridskolan samlas i den färgglada sadelkammaren, gå på utsidan längs med uteboxarna (här inne hittar ni även hjälmar och västar att låna, för de som rider på shettisridskolan). 
  • Hjälpa till vid uppsittning. För att lektionen ska kunna komma igång så fort som möjligt, är det viktigt att du som förälder/medföljare kan hjälpa barnet att ställa in rätt längd på stigbyglarna (det som man har fötterna i), så instruktören inte behöver hjälpa alla då detta tar värdefull tid från lektionen. Du får såklart instruktioner första gången, om du inte vet hur man gör. Du kan sedan gå tillbaka upp på läktaren om du inte behöver vara med och leda någon häst. Shettisridskolans elever måste alltid ha en ansvarig vuxen med sig på plats, det är alltså inte okej att lämna av sitt barn och sedan åka iväg.
  • Hjälpa till att leda häst. Så länge ditt barn inte kan styra och kontrollera hästen helt själv, behöver en förälder/medföljare vara med och leda den. Ibland har vi tur och får hjälp av snälla barn/ungdomar att leda hästarna vid behov. Men eftersom detta är frivilligt och inget vi kan räkna med, så kan det vara så att du som förälder/medföljare behöver vara med och leda en häst under lektionen. Ofta kan det vara en fördel att inte leda sitt eget barn, utan byta med en annan förälder och leda varandras. Du som leder hästen bör inte prata med eller ge instruktioner till eleven, då detta tar fokus från instruktören.
  • En gång varje termin byts ridlektionerna ut till teorilektioner, där vi bland annat lär oss om säkerhet kring hästar, hästkunskap, mm. Nivån anpassas efter gruppens ålder och förkunskaper.

BRA ATT VETA

Smittorisk. Vi ber er att, om ni har vistats i ett annat stall eller i miljöer med andra hästar, byta eller tvätta era kläder innan ni kommer till oss. Detta gäller i synnerhet även skor/stövlar. Det finns några otäcka sjukdomar som kan smitta hästarna, och för att minska risken för smitta ber vi er att alltid följa detta noga.

Tänk på att köra försiktigt på hela infartsvägen och parkeringen, mycket barn och katter vistas här.

Det är förbjudet att själva gå in till hästarna i boxarna/hagarna utan vårt godkännande. Allt för våra hästars säkerhet och välmående ❤️

Föräldrar ansvarar för att deras barn aldrig springer i stallet, på läktaren eller någonstans där det kan vistas hästar. Extremt viktigt ur säkerhetssynpunkt.

Hundar skall vara kopplade på hela anläggningen.

Toalett finns i omklädningsrummet som ligger i stallet.

Öppettider. Då detta är en privat anläggning ber vi er att respektera öppettiderna som är måndag-fredag kl 16.00-19.45, samt lördagar kl 11-13.30. All övrig tid är det stängt, med undantag för kurser eller evenemang.

Följ oss gärna på Instagram!

SÄKERHET

I DEN HÄR MILJÖN MED HÄSTAR ÄR DET YTTERST VIKTIGT ATT BEHÅLLA LUGNET I ALLA SITUATIONER SOM KAN UPPSTÅ. GÖR MAN INTE DET KAN MAN FÖRVÄRRA SITUATIONEN OCH ORSAKA OLYCKOR.

Hjälm. Alla barn under 18 år måste ha hjälm på sig, både när de rider, men även när de vistas i närheten av hästarna. Det betyder att alla barn (även medföljande) som går in i stallet eller in på ridbanan ska ha hjälm på sig. Vi har hjälmar att låna på läktaren i ridhuset.

Försäkring. När eleverna rider omfattas de av vår gruppförsäkring i Folksam. När ett barn är med i stallet så är det helt upp till förälderns ansvar. Därför ingår inte hästskötsel i samband med lektionerna, annat än i ordnade former tillsammans med en ledare. Det är också förbjudet att själva gå in till hästarna i boxarna/hagarna utan vårt godkännande. Allt för våra hästars säkerhet och välmående ❤️

Hästar är flyktdjur, vilket betyder att de springer iväg om de blir rädda för något. För att hästarna inte ska bli rädda är det viktigt att vi tänker på hur vi beter oss när vi är med och runt hästarna.

Vad kan man göra för att inte skrämma hästen?

• Röra sig långsamt (inte springa eller göra snabba rörelser med kroppen).

• Prata med vanlig röst (inte skrika).

• Inte banka på saker så att det låter, hästar är väldigt känsliga för ljud. Detta gäller även publiken på läktaren.

• Undvik för säkerhets skull att gå bakom en häst, de kan sparka.

Om ditt barn faller av. Stanna kvar på läktaren. Instruktören kommer att bedöma situationen och be dig komma in om det är aktuellt. Dels är det viktigt att barnet är stilla för att vi skall kunna bedöma om allvarlig skada skett, och det är även viktigt att barnet får ett lugnt bemötande av instruktören. Det är inte tillåtet att rusa in, då kan du skrämma både hästar och barn, och förvärra situationen. Får barnet ont efter avramlingen, speciellt i huvudet, rekommenderar vi alltid att man åker in och kollar på sjukhus. En hjärnskakning kan lätt uppstå, även om man har hjälm på sig. 

Vid strömavbrott. Om det skulle bli strömavbrott och ljuset försvinner (gäller främst vintertid), är det viktigt att alla stannar upp och talar lugnt och stilla. Börjar man skrika kan man skrämma hästarna och då kan de bli rädda. Hästar ser bra i mörker, men känner lätt av om det blir en orolig stämning och påverkas av det. I fall av strömavbrott kommer instruktören lugnt och stilla att förse alla hästar med en ledare som stannar med hästen och barnet, tills ljuset återkommer. Det är viktigt att vara så tyst som möjligt och följa de instruktioner som ridinstruktören ger.

FILMNING OCH DELNING PÅ SOCIALA MEDIER

Filmning under ridlektioner kräver godkännande från alla i ridgruppen och instruktören. Fråga ridläraren, som i sin tur frågar alla elever i gruppen.

Du som rider på en lektion där någon vill filma, har självklart rätt att säga nej om du inte vill att någon ska filma. Gäller varje enskild gång.

Det är såklart endast tillåtet att man filmar sitt eget barn/ får hjälp av någon att filma sig själv. Om man vill lägga ut film på sociala medier, skall det vara en positiv spegling, i ett rättvist sammanhang och utan ljud eller med pålagd musik. Filmning är endast tillåtet för privatbruk.

Ridskolan är en arbetsplats för hästar och människor, det är aldrig tillåtet att lägga ut film med personal eller elever som inte har gett sitt godkännande. Gäller varje enskild gång.

Syftet med vår policy är gemenskap, glädje och trygghet. Om policyn överträds kommer vi tyvärr att införa förbud mot all fotografi/filmning.

Tack för att du visar hänsyn!

Vanliga frågor och svar

Tar ni emot inakorderingar

Nej, tyvärr kan vi inte hyra ut stallplatser.

Hur gammal måste man vara för att få börja rida hos er?

Ert barn kan börja rida hos oss när det är minst tre år gammalt. Ni får då börja på shettisridskolan, med de allra minsta ponnyerna.

Kan vuxna rida hos er?

Vi har valt att bara rikta in oss på barn och ungdomar. 

Kan jag komma och bara prova på en gång?

Vi har väldigt begränsade möjligheter att erbjuda prova-på-ridning. Ibland har vi lite event där vi erbjuder ponnyridning eller prova-på-ridning. Ett annat sätt att prova på, är att anmäla sig till en ridkurs hos oss. Kurser har vi främst under skolloven och ibland på helger. Håll koll här eller på våra sociala medier.

Vi har inte kommit till vår lektion på flera veckor, och vill kanske inte fortsätta, måste vi ändå betala?

Ja, så länge man har en plats i en grupp så behöver man betala för den platsen oavsett om den nyttjas eller inte. Vi behöver ha fulla grupper hela tiden för att kunna driva runt ridskolan. Det är stora kostnader varje månad med anläggningshyra, löner och mat till hästarna. Det är därför vi har villkoren med uppsägning senast 30 dagar innan nästa period startar, för att hinna fylla hålen och kunna räkna med intäkter som täcker alla kostnader. Så, så länge man tar upp en plats i någon grupp, så behöver man betala för platsen. Annars hade någon annan kunnat haft den platsen istället. Ni är skyldiga att betala hela periodkostnaden efter att perioden startat, och återbetalningar är ej möjligt. Vill man inte ha kvar sin plats, ska uppsägning mailas in senast 30 dagar före kommande period startar. 

Ingår skötsel av hästarna före/efter lektionen?

Nej, vi har personal som gör i ordning hästarna före och efter lektionerna. Under kurser och läger får man lära sig att sköta och göra i ordning hästarna, men då tillsammans med en instruktör. Vi har även teorilektioner en gång varje termin, där man får lära sig mer om skötsel och annat runt hästar. Det är förbjudet att själva gå in till hästarna i boxarna/hagarna utan vårt godkännande. Allt för våra hästars säkerhet och välmående ❤️