Villkor & info

VILLKOR

Betalning sker månadsvis i förskott via fakturor som skickas till din e-post (var noga att kolla er mail som ni angett till oss). På första fakturan tillkommer en introduktionsavgift på 100 kr. Påminnelseavgiften är för närvarande 60 kr. Meddela oss om ni hellre vill betala för hela terminen på en gång istället.

När du/ditt barn har fått en plats i en grupp hos oss så startar ditt abonnemang enligt överenskommelse, och du betalar en månadsavgift varje månad (med undantag för juli). Det går inte att pausa sin plats. Uppsägningstiden för abonnemanget är en månad räknat från det månadsskifte som inträder efter uppsägningsdatumet. Uppsägning sker skriftligt till info@aleponnyranch.com märk med “Uppsägning”.

Ditt abonnemang gäller löpande över terminerna och fortgår tills ni säger upp platsen.  Vill man börja igen efter att ha sagt upp sin plats betalar man ny introduktionsavgift på 100 kr.

Priser höstterminen 2020

30 minuter/vecka: 535 kronor/månad.
45 minuter/vecka: 720 kronor/månad.
Hoppgrupp 60 minuter/vecka: 1230 kronor/månad.

20 % familje- och mängdrabatt på de billigaste lektionerna.

Priserna kan komma att justeras vid terminsbyten. Men under hela terminerna så betalar ni samma summa varje månad, även om vissa månader innehåller fler eller färre tillfällen. Vi har räknat ut ett snittpris, baserat på antalet tillfällen under hela terminen, delat på antalet månader. För att få fram ett fast genomsnittspris varje månad. Detta för att underlätta både för er och för oss.

Återbud lämnas så snart som möjligt till info@aleponnyranch, eller sms till: 076-581 581 9. Skriv namn, dag och tid det gäller. 

Igenridning. Våra grupper är i princip fulla, så vi har inga lediga igenridningsplatser på lager att erbjuda. Vi har heller inte möjlighet att lägga massa tid på att boka in igenridningar, utan man får helt enkelt chansa och kolla av på plats om det blir någon lucka i någon grupp precis där och då. De som varit frånvarande på grund av skada eller sjukdom, och har meddelat oss detta innan det missade tillfället har chans att få rida igen. De som valt bort ridlektionen och istället gjort något annat har inte rätt till att rida igen, men vi uppskattar såklart när ni meddelar oss om ni inte kommer ändå 🙂

Force majeure. Inställer ridskolan lektionen äger deltagaren rätt till kompensation i form av alternativ ridlektion eller återbetalning av avgifter enligt deltagarens val. Ridskolan ska i denna situation meddela deltagaren i god tid. Ställer ridskolan in verksamhet pga händelse utanför ridskolans kontroll – force majeure – sker ingen kontant återbetalning. Dessa extrema situationer kan t ex vara smitta/sjukdom bland hästarna, myndighetsbeslut, skada på anläggningen, eller annan händelse som ligger utom ridskolans kontroll och som inte skäligen kunnat förutses eller förebyggas. Ridskolan skall i dessa fall söka erbjuda ersättningsaktivitet såsom exempelvis teorilektion.

HUR DET GÅR TILL

  • Förberedelse. Hästarna är redan sadlade och klara när ni kommer till ridskolan. Föräldrar ansvarar för att deras barn bär lämplig skyddsutrustning. Hjälm och väst (i varierad kvalitet) finns att låna på läktaren i ridhuset, om ni inte har egen. Bra med bekväma byxor och sko/stövel med liten klack.
  • Kom i tid! Se till att alltid vara på plats minst 5 minuter innan lektionen startar. Om ni är försenade kan vi inte garantera att eleven får rida, då det tar mycket tid från de andra i gruppen om vi måste avbryta lektionen och hämta ut en till häst, osv.
  • Upprop. Instruktören ropar upp gruppen 5 minuter innan lektionen ska starta. Ni får då välja eller bli tilldelade en häst. Vänta med att gå in på ridbanan innan instruktören sagt så. Vi kör två ridskolor samtidigt. De lite större barnen som går på ponnyridskolan samlas precis vid ingången till ridhuset och har sitt upprop där. De mindre barnen (knattarna) som går på shettisridskolan samlas längst bort på läktaren i ridhuset, där shettisarna håller till (det finns även en ingång med ramp på den här sidan av ridhuset).
  • Hjälpa till vid uppsittning. För att lektionen ska kunna komma igång så fort som möjligt, är det väldigt bra om du som förälder/medföljare kan hjälpa barnet att ställa in rätt längd på stigbyglarna (det som man har fötterna i), så instruktören inte behöver hjälpa alla då detta tar värdefull tid från lektionen. Du får såklart instruktioner första gången, om du inte vet hur man gör. Du kan sedan gå tillbaka upp på läktaren om du inte behöver vara med och leda någon häst. Shettisridskolans elever måste alltid ha en ansvarig vuxen med sig på plats, det är alltså inte okej att lämna av sitt barn och sedan åka iväg.
  • Hjälpa till att leda häst. Ibland har vi tur och får hjälp av snälla barn/ungdomar att leda hästarna vid behov. Men eftersom detta är frivilligt och inget vi kan räkna med, så kan det vara så att du som förälder/medföljare behöver vara med och leda en häst under lektionen. Ofta kan det vara en fördel att inte leda sitt eget barn, utan byta med en annan förälder och leda varandras. Du som leder hästen bör inte prata med eller ge instruktioner till eleven, då detta tar fokus från instruktören.

BRA ATT VETA

Smittorisk. Vi ber er att, om ni har vistats i ett annat stall eller i miljöer med andra hästar, byta eller tvätta era kläder innan ni kommer till oss. Detta gäller i synnerhet även skor/stövlar. Det finns några otäcka sjukdomar som kan smitta hästarna, och för att minska risken för smitta ber vi er att alltid följa detta noga.

Tänk på att köra försiktigt på hela infartsvägen och parkeringen, mycket barn och katter vistas här.

Föräldrar ansvarar för att deras barn aldrig springer i stallet, på läktaren eller någonstans där det kan vistas hästar. Extremt viktigt ur säkerhetssynpunkt.

Hundar skall vara kopplade på hela anläggningen.

Toalett finns i omklädningsrummet som ligger i stallet.

Öppettider. Då detta är en privat anläggning ber vi er att respektera öppettiderna som är måndag-fredag kl 16.00-19.45, samt lördagar kl 11-13.30. All övrig tid är det stängt, med undantag för kurser eller evenemang.

Följ oss gärna på Instagram!

SÄKERHET

I DEN HÄR MILJÖN MED HÄSTAR ÄR DET YTTERST VIKTIGT ATT BEHÅLLA LUGNET I ALLA SITUATIONER SOM KAN UPPSTÅ. GÖR MAN INTE DET KAN MAN FÖRVÄRRA SITUATIONEN OCH ORSAKA OLYCKOR.

Hjälm. Alla barn under 18 år måste ha hjälm på sig, både när de rider, men även när de vistas i närheten av hästarna. Det betyder att alla barn (även medföljande) som går in i stallet eller in på ridbanan ska ha hjälm på sig. Vi har hjälmar att låna på läktaren i ridhuset.

Försäkring. När eleverna rider omfattas de av vår gruppförsäkring i Folksam. När ett barn är med i stallet så är det helt upp till förälderns ansvar. Därför ingår inte hästskötsel i samband med lektionerna, annat än i ordnade former tillsammans med en ledare. Detta är även för hästarnas säkerhet och välmående.

Hästar är flyktdjur, vilket betyder att de springer iväg om de blir rädda för något. För att hästarna inte ska bli rädda är det viktigt att vi tänker på hur vi beter oss när vi är med och runt hästarna.

Vad kan man göra för att inte skrämma hästen?

• Röra sig långsamt (inte springa eller göra snabba rörelser med kroppen).

• Prata med vanlig röst (inte skrika).

• Inte banka på saker så att det låter, hästar är väldigt känsliga för ljud. Detta gäller även publiken på läktaren.

• Undvik för säkerhets skull att gå bakom en häst, de kan sparka.

Om ditt barn faller av. Stanna kvar på läktaren. Instruktören kommer att bedöma situationen och be dig komma in om det är aktuellt. Dels är det viktigt att barnet är stilla för att vi skall kunna bedöma om allvarlig skada skett, och det är även viktigt att barnet får ett lugnt bemötande av instruktören. Det är inte tillåtet att rusa in, då kan du skrämma både hästar och barn, och förvärra situationen.

Vid strömavbrott. Om det skulle bli strömavbrott och ljuset försvinner (gäller främst vintertid), är det viktigt att alla stannar upp och talar lugnt och stilla. Börjar man skrika kan man skrämma hästarna och då kan de bli rädda. Hästar ser bra i mörker, men känner lätt av om det blir en orolig stämning och påverkas av det. I fall av strömavbrott kommer instruktören lugnt och stilla att förse alla hästar med en ledare som stannar med hästen och barnet, tills ljuset återkommer. Det är viktigt att vara så tyst som möjligt och följa de instruktioner som ridinstruktören ger.