Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Kunduppgifter som vi samlar in vid anmälan till ridskolan är målsmans namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer, elevens namn och ålder. Frivilliga uppgifter kring ridvana och veckodag används bara för att sätta in eleven i lämplig grupp, och sedan registreras inte de uppgifterna någonstans. Endast de som börjar i en grupp på ridskolan registreras i vår databas i bokföringsprogrammet, och detta är för att vi ska kunna skicka fakturor och bedriva vår verksamhet enligt bland annat bokföringslagen.

Lektionslistorna där vi ropar upp elever och noterar närvaro samt vilken häst de rider på lektionen, anger endast ett förnamn och eventuellt ålder på eleven. Vi har även kundnummer till varje elev så att vi ska veta vem som är vem. Kundregistret med kundnummer kopplat till varje enskild kund behandlas enbart av administratör, och kundnumret i sig kan inte spåra personuppgifter av obehöriga. Att vi noterar vilken häst eleven rider varje gång är för att ha underlag på hur mycket hästarna arbetar vid eventuell kontroll från myndighet, samt för att föra egen statistik över varje hästs arbetsbelastning (uppgifter om elever tas dock inte med i den statistiken).

Insamling av känsliga hälsouppgifter

Eventuella matallergier som samlas in vid anmälan till kurser och läger, sparas endast i samband med kursen/lägret. Dessa uppgifter samlas enbart in för att vi ska kunna köpa in och anpassa maten vid allergier/annat, och sparas inte i något övrigt register. Därför behöver dessa uppgifter lämnas vid varje ny kurs/lägeranmälan.